Tunnustus

Autasustamine EV 99. sünnipäevapeol Päinurme rahvamajas

25. veebruaril 2017 a. Päinurme rahvamajas toimunud EV 99. sünnipäevapeol  tunnustati Koigi Valla poolt Prandi külaseltsi aktiivseid liikmeid Paul ja Milvi Binsolit, Marje Kulli, Merje ja Priit Raski.

Autasustamine vabariigi aastapäeval 2016

19. veebruaril 2016 a. Koigi mõisas toimunud Eesti Vabariigi 98. ja Koigi valla 24. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel tunnustati vallajuhtide poolt tänukirjaga Evi Ojasalut, Elle Russakut ja Heldur Russakut panuse eest Prandi külaseltsi tegevusse.
Evi ja Elle autasustamine 19.02.2016

Kristo Kivisood tunnustati Eesti Ajalehtede Liidu ajakirjanduspreemiate kätteandmisel

Tallinnas, 6. märtsil 2015 toimunud Eesti Ajalehtede Liidu ajakirjanduspreemiate kätteandmistseremoonial pälvis tunnustuse ka meie suur abimees Kristo Kivisoo. Nimelt võitis ajalehe Järva Teataja kujundus peapreemia väikeste lehtede kogu kujunduse kategoorias ning nende küljendajaks on Kristo Kivisoo. (Järva Teataja foto).
Krito Kivisoo lehe kujunduse eest tänukirja saamine_JT
Artiklist lähemalt siit.

Janno Koplimets  2013.a. Järvamaa Sädeinimese nominent

13.09.2006.a. on  Janno Koplimets MTÜ Prandi küla ja allikad  üks asutajaliikmetest. Sellest ajast kuulub ta ka külaseltsi juhatusse.

IMG_8288

Oma  armastuse maaelu vastu on saanud ta lapsepõlves, kus kõik suved möödusid  Prandis vanavanemate talus, tehes kergemaid talutöid.  1996.aastast on ta aga ise sellesama Keskvälja talu peremees. Tema kindel  veendumus on olnud, et elu ka väikeses külas  on võimalik muuta paremaks ja sisukamaks. Selle nimel on ta kõik need aastad teinud tööd ja külaelu arendanud. Tema panus sellesse on olnud märkimisväärne. Prandi külaseltsi on tunnustatud nii vallas, maakonnas, kui vabariigis mitmete autasudega. Ta on inimene, kes omab oma seisukohta, on järjekindel, kohusetundlik, usaldusväärne. Kõiki tegemisi ja töid teeb  suure vastutustunde ja täpsusega.

Ta on olnud Prandi küla raamatu „Ühe küla elu. Prandi küla lood“ koostaja. On aktiivselt osalenud külaplatsi väljaehitamisel, ürituste ettevalmistamisel, küla heakorra töödel. On proovinud kätt ka projektide kirjutamisel. Prandis on toimunud ka mitmed maakondlikud  üritused, mille ettevalmistusest on aktiivselt osa võtnud.

2009.a. „Külaseltsi mitu tegu“ (vabariiklik projekt, toimus maakonnas ainult Prandi külas)

2010.a. toimus Jänedal Rahvusvaheline konverents teemal „Tulemused ja kogemused Leader programmi rakendamisel“.  Janno Koplimets võttis sõna antud teemal ja tõi esile positiivseid näiteid Prandi külaseltsi tegemiste põhjal.

2010.a. toimus Prandi külas Järvamaa külade päev. Tegeles külaplatsi ettevalmistusega.

2010.a. toimus tema eestvedamisel oma küla territooriumi kaitsmine Tallinn – Tartu maantee projekteerijate ees.

2011.a. kui toimus Kalevipoja vastuvõtt, siis esines kanal 2 otseülekandes oma külast positiivseid näiteid tuues.

2011.a. võttis Prandi külaselts vastu 9 maapäeva väliskülaliste delegatsiooni 26 riigist 32 inimest. Oli üks ürituse ettevalmistajatest.

2012.a. toimus Prandi külas üritus „Avatud külaväravad“, mida külastas Eesti Vabariigi president Toomas. H. Ilves. Tegeles külaplatsi ettevalmistusega ja oksjoni korraldamisega.

28.04.2011.a. valiti Janno Koplimets  MTÜ Kodukant Järvamaa  juhatuse liikmeks, mille tegevuses on  aktiivselt osalenud. Temale on usaldatud protokollide vormistamine, mis on alati korrektselt vormistatud. On osa võtnud mitmetest kodukandi üritustest  nii maakonnas kui vabariigis.

On  täiendanud oma  teadmisi mitmetel koolitustel.

–         2010.a.  Mittetulundusühenduste baaskoolitus SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses

–         2010.a. MTÜ juhtide arendusprogramm (MTÜ juhtimine, projektijuhtimine, finantsjuhtimine)

–         2011.a. Kommunikatsioon kohalikul tasandil MTÜ Kodanikukoolitus

Huvialad:

–         Pärimuskultuur ja sellega seonduv (rahvamuusika, rahvakombed, rahvatraditsioonid).  Aktiivselt osaleb mitmesugustel folklooriüritustel. Juba 13 aastat on saanud iga-aastaseks traditsiooniks osaleda Viljandi folkloorifestivalil.

–         Matkamine. Ise ütleb Janno Koplimets nii, et huvitav on tutvuda nii inimtegevusest puutumata loodusega kui ka paikadega, kus võib leida veel pärandkultuuri näol jälgi meie esivanemate tegemistest või mille kohta on  säilinud pärimused.

Tunnustamine:

–         2012.a. Eesti Vabariigi aastapäeval anti talle üle Koigi valla tänukiri aktiivse tegevuse eest külaelu arendamisel.

–         Mina külaseltsi eestvedajana olen korduvalt teda mitmel korral tunnustanud heade sõnade ja väikeste meenetega.

Rahaline abi külaseltsile:

–         Janno Koplimets on annetanud külaseltsile raha, mida koguti Prandi külamaja sisustuse projektile omaosaluse kogumisel.

–         Külaseltsi asutajaliikmena on laenanud raha Prandi külamaja erinevate etappide ehituse ajal.

Janno Koplimets on  öelnud: Meie juured on  pärit maalt. Kuna suures osas on maalt pärit meie esivanemate pärimus ning maapiirkondades on seda veel mõningal määral tänapäevalgi säilinud, siis olen huvitatud ka maaelust ja külaliikumisest ning  üritan anda oma panuse selle säilimisse ja edendamisse. Pean väga oluliseks traditsioonilise külakogukonna säilimist ja elujõulisust. Arvan, et kodanikuühiskonnal on väga oluline roll meie riigi ühiskonnaelu korraldamisel. Kodanikuühiskonna arendamise kaudu on  võimalik suurendada tõelist tahet meie riigi valitsemises.

Janno Koplimets on  igati vääriline kandma Järvamaa Sädeinimese tiitlit. Läbi oma tegevuse on ta toonud külaseltsile tuntust nii koduvallas, maakonnas kui vabariigis.

Õnne Põllumets
MTÜ Prandi küla ja allikad juhatuse liige

 

  Hilli Kivisood tunnustati Koigi valla teenetemärgiga

11.oktoobril 2013.a. Koigi lasteaia avaüritusel anti üle Koigi valla teenetemärk kolmele tublile  lasteaia töötajale. Teenetemärgi omanikuks said Hilli Kivisoo ( Prandi küla elanik), Elle Kallivere, Airi Gents . Kõik need tublid  naised on  suurte kogemustega töötajad.  Prandi küla elanik Hilli  Kivisoo  meenutas, et tuli Koigi lasteaeda tööle 1980.aastal.  Palju õnne teile kõigile. Ilusaid tegusaid päevi uues lasteaias. ( pildil Hilli Kivisoo)

IMG_8206

 

Vabariigi President tunnustab Õnne Põllumetsa

Toomas Hendrik Ilves otsustas anda Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel Eestile osutatud teenete tunnustamiseks Koigi valla Prandi küla ettevõtmiste eestvedajale Õnne Põllumetsale Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Loe uudist ka Järva Teatajast, Kuma.fm-st ja Järva Portaalist ning vaata Vabariigi Presidendi koduleheküljelt teisi teenetemärgi saajaid.

Koigi valla poolt esitatud taotluses leiti, et Õnne teened on alljärgnevad:

Õnne Põllumets on Koigi valla Prandi küla, Eestimaa Aasta küla 2011,elanik ja küla ettevõtmiste eestvedaja ning juht aastast 2006, mil seati eesmärgiks elamisväärse elukeskkonna ning sisuka ja mõtestatud tegususe loomine oma kodukülas. Õnne Põllumetsa, kui kõikide ettevõtmiste mootorit külas, iseloomustab teadlik ja tark lähenemine seatud sihtidesse aga samuti omab ta imelist võimet inimesi seatud eesmärkide teostatavusse uskuma panna ja tegutsema innustada. Enesedistsipliin ja pidevas arengus olemine on Õnnele kui külajuhile loovas tegutsemisvormis püsimise aluseks. Ta on tark eestvedaja ja tänapäeva maaelu olukorras sellist juhti omada, on selge õnn ja jätkusuutlikkuse tagatis. Prandi külas saavutatu on seda ilmselgelt kinnitanud.
2006.aastal puhastati külaplats võsast, kirjutati projekte töödega alustamiseks.
2007.aastal ehitati lava, rajati loodusrada, kaardistati looduskaitseala, toodi elekter külaplatsile. Valmisid parkimisplats,lõkkeplats ja grillimiskoht.   .
2008.aastal ehitati grillhoone, parv allikajärvele, alustati ettevalmistustöödega külamaja ehitamiseks. Prandi küla nimetati Järvamaa aasta külaks. Külale anti EV peaministri tänukiri ja mastivimpel kui kaunile Eesti kodule.
2009.aastal toimusid Prandi külamaja I etapi ehitustööd, valmis palkehitus ja hoone saaliosa. Järvamaa Külaliikumise esitas Prandi küla kandideerima vabariiklikule Aasta küla konkursile.
2010.aastal valmisid külamaja II etapi ehitustööd. Prandi külale omistati Koigi valla aasta küla nimetus.
2011.aastal jätkusid külamaja III etapi ehitustööd. Prandi küla saavutas Eestimaa aasta küla 2011 väärika tiitli.
2012.aastal Prandi külamaja on valmis ning külarahva ja ümbruskonna teenistuses. Ühised püüdlused ja töö on kujundanud külapere elujõuliseks ning tegusaks, samuti oma külajuhti Õnne Põllumetsa usaldavaks, sest Õnne on külajuht, kelle jaoks ei eksisteeri saavutamatuid sihte ega lahendamatuid probleeme. Kõikidel külamaja ehitusetappidel oli Põllumetsa pere kodumaja pangalaenu tagatiseks. Selline kindlameelsus innustas annetama külamaja sisustamiseks 105 inimest. Tänuks selle eest on Prandi külamaja seinal tahvel annetajate nimede ja tekstiga:
Elu mõte on midagi tähendada – kellelegi korda minna, seista millegi eest, jätta mingi märk, et me üldse elanud oleme.
Prandi küla elab ja tegutseb tänases, andes endast parima homse Eestimaa külaelu nimel. Külajuht Õnne Põllumets jagab oma kogemusi osaledes Eestimaa külaliikumise tegemistes nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil.

Õnne varasemad tunnustused on alljärgnevad:

2008.a.  Järvamaa parima MTÜ juhi tiitel
2009.a.  Järvamaa külaliikumise poolt omistatud Järvamaa Sädeinimese tiitel
2010.a. Omistatud Koigi valla teenetemärk ja kantud valla auraamatusse

2013.a. Eesti Vabariigi aastapäeval  said Koigi valla tänukirja:  Raivo Metsapool,  Aili Õlle,  Kaisa Lota Niit, Eldur Russak

 

 

 

2012.a. Eesti Vabariigi aastapäeval said Koigi valla tänukirja:

Olev Põllumets, Janno Koplimets, Alari Peets

 

 

 

                         JÄRVAMAA SÄDEINIMENE  2009

2009. aasta Sädeinimeseks valiti MTÜ Prandi Küla ja Allikad ellukutsuja Õnne Põllumets, keda tunnustati ka möödunud aastal – siis nimetati ta 2008. aasta parimaks mittetulundusühingu juhiks.

(selgitused on koostanud Riina Trumm):

Õnne Põllumets on Koigi valla Prandi küla hing ja tõeline sädeinimene kõige otsesemas mõttes. Teda iseloomustab teadlik ja tark lähenemine seatud sihtidesse. Temas on oskus ja võime inimesi ühiste eesmärkide nimel kaasa haarata, neid endasse uskuma panna ja tegutsema innustada. Selline külajuht on tänases maaelu situatsioonis kohaliku arengu järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagatis. Mõne aastaga on Prandi külas tänu hästi organiseeritud ühistegevusele tehtud nii suuri asju, et küla on saavutanud mitmeid auhindu ja äramärkimisi. Muuhulgas on külale omistatud Kauni Eesti Kodu tiitel ning Järvamaa aasta küla tiitel. Loorberitele puhkama pole aga jäädud. Hästi koostatud projektikavandi toel saab Prandi küla endale Õnne eestvedamisel varsti ka külamaja.

Hinnatavaim omadus Õnne puhul on võime panna kaasinimesi kaasa mõtlema ja tegutsema ilusama homse nimel kodukohas.

Õnne ütles, et  kõik  mis on  saavutatud  on  saavutatud  koos külaperede  ja  sõprade  toetusega.  Kui  mina  olen  säde, siis  leegiks  minu ümber on  olnud  meie  külapered, sõbrad. Samuti  on meid  alati  toetanud Koigi vallavalitsus, Järvamaa Koduakndi juhatus ja liikmed.
 Suur  tänu  teile  kallid sõbrad , et  olete  oluliseks  pidanud  oma  koduküla  arengut  ja  olete  sellesse  oma  panuse  andnud.