Projektid

 2013.a

     

LEADER  Meede 2 – Kogukonna arengu meede  Alameede 2.2 Kogukonna investeeringutoetus

PROJEKT: Prandi külamaja sisustus

 

2012.a. 

                    KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

PROJEKT:  ” Kappide  ja laudade soetamine”

          LEADER MEEDE 2.1 KOGUKONNA ARENGU MEEDE

PROJEKT:  ” Avatud külaväravad”

                                                                LEADER MEEDE 1.1. ELUKESKKONNA ARENDAMISE MEEDE

PROJEKT: ” Ühe küla elu. Prandi küla lood.”

    2011.a.  

                                   KOHALIKU OMAALGATUSE ROGRAMM   

PROJEKT: Prandi küla – Aasta Küla 2011 tutvustamine

  

PRIA MEEDE 3.2.  “KÜLAELU UUENDAMINE JA
ARENDAMINE
”  

PROJEKT:  Prandi  külamaja turismiinfopunkti  III etapi
ehitus”

                    LEADER MEEDE  1.2  ELUKESKKONNA ARENDAMINE

PROJEKT: PRANDI KÜLA TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT
 

 

2010.a.


 
LEADER – MEEDE  2.2 KOGUKONNA SOTSIAALSE
INFRASTRUKTUURI JÄTKUSUUTLIKKUSE  TOETUS

PROJEKT: “Prandi külamaja küttekolde ehitamine koos
korstnaga”

 

                   LEADER MEEDE 2.1  KOGUKONNA ARENGU MEEDE

PROJEKT: “Tere tulemast Prandi külla”                                             – “”
–  “Järvamaa küladepäev”

          

                 LEADER MEEDE 2.2  KOGUKONNA ARENGU  MEEDE

PROJEKT: ” Prandi  külamaja  sisustus ”

                                                            

 

                        PRIA MEEDE 3.2.  “KÜLAELU UUENDAMINE JA
ARENDAMINE”

 

PROJEKT:  Prandi  külamaja turismiinfopunkti  II etapi
ehitus”

 

                              KOHALIKU OMAALGATUSE ROGRAMM     

PROJEKT:  ”  Tule Prandi külla”

PROJEKT:  ” Õhksoojuspump Prandi külamajja”

                                                                            

2009.a.

                    KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

 PROJEKT: “Kõik küla heaks” 

                      PRIA MEEDE  3.2 “kÜLAELU  UUENDAMINE JA ARENDAMINE”

PROJEKT: ” Prandi külamaja ehituse I etapp

2008.a.

                     SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

PROJEKT: ”  Prandi  loodusraja hooldamine ja edasiarendamine”

                      KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

PROJEKT: “Prandi grillkoda”


 PROJEKT ” Heakorrastatud Prandi”

2007.a.

                     SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

 PROJEKT:  ” Prandi  loodusraja rekonstrueerimine” 

                      KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

 PROJEKT:  “Võrdsed võimalused kõigile laulmiseks ja tantsimi-
seks Prandi laululaval ja heakorrastatud looduses”
 PROJEKT: ” Kõik inimese heaks”

 

 

2006.a.  

                     KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM

PROJEKT:  ” Tere  tulemast Prandi külla “